Advisering Omgevingsplan en Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Belangrijk gevolg is dat er per gemeente nog maar één ruimtelijk plan aanwezig is, te weten het Omgevingsplan. Voorlopig zal dat nog een tijdelijk omgevingsplan zijn, maar in de loop der tijd gaan gemeenten hun 'eigen' omgevingsplan maken. 

Het is van belang voor u om te weten wat de inhoud is van dat gemeentelijk omgevingsplan. En op welke wijze u toestemming kan krijgen voor het realiseren van uw bouwplan. Dat gaat tegenwoordig via twee aparte toestemmingen, een ruimtelijke en een bouwtechnische toestemming.

De ruimtelijke toestemming gaat via een omgevingsvergunning voor een (al dan niet buitenplanse) omgevingsplanactiviteit. 

De bouwtechnische toestemming gaat voor veel bouwplannnen vanaf 1 januari 2024 anders. Er is geen omgevingsvergunning nodig van de gemeente, maar een private kwaliteitsborger moet het bouwplan toetsen en daarna wordt een melding ingediend bij de gemeente. 

Kortom, een complex systeem waar advies dikwijls duidelijkheid kan bieden.

Bel ons, we helpen u graag verder.