Uw bouwplan vanaf oktober 2022

Als u een bouwplan wilt realiseren is het op dit moment zo dat de gemeente als voorwaarde kan stellen dat u voor het bouwplan een ruimtelijke onderbouwing op moet stellen. Dit gaat echter veranderen.

Naar verwachting treedt 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten, zoals de bouw van een woning of (uitbreiding van) een bedrijf te realiseren.

Vernieuwde werkzaamheden 

Nieuw omgevingsloket

Het digitale loket zal het Omgevingsloket gaan heten en is een website. Hier kunnen initiatiefnemers zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden snel zien wat er is toegestaan in de leefomgeving.

 Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Op dit moment is een van de belangrijkste instrumenten het bestemmingsplan. In de Omgevingswet verdwijnt het bestemmingsplan en moet hier voor in de plaats een omgevingsplan worden opgesteld. Op dit moment hebben gemeenten meerder bestemmingsplannen voor hun grondgebied, onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen.

 Omvang omgevingsplan

Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan een bestemmingsplan, dit is dan ook het grootste verschil met het bestemmingsplan. Het omgevingsplan dient zowel rijksregels als regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Monumentenverordening, de Ligplaatsverordening, de Huisvestingsverordening, regels over in- en uitritten, ligplaatsen, woningsplitsing te bevatten.

Een omgevingsplan dient een zo volledig mogelijk inzicht te geven in alle aspecten van de fysieke leefomgeving, waardoor dit ziet op het samenvoegen van regelgeving.

 Onze werkzaamheden

Daar waar wij u al jaren bijstaan met het realiseren van bestemmingsplannen, zullen wij dit ook in de toekomst blijven doen in de vorm van het opstellen van omgevingsplannen. Zo hebben wij de totstandkoming van de nieuwe wet op de voet gevolgd en is hiervoor de nodige kennis in huis om u ook na 1 oktober 2022 bij te staan met de uitvoering van uw bouwplan.

Ook voor het opstellen van een omgevingsplan kunt u vrijblijvend een afspraak met ons maken om te zien hoe wij u van dienst kunnen zijn.