Ervaring

De kans is groot dat u niet jaarlijks een woning of kantoorpand laat (ver)bouwen. Dan is het wellicht ook niet voor de hand liggend welke werkzaamheden we voor u zouden kunnen uitvoeren. Daarom treft u hieronder een opsomming aan van de werkzaamheden die we regelmatig voor onze opdrachtgevers uitvoeren. Gaat u nieuw bouwen, verbouwen of ontwikkelen en twijfelt u na het zien van onze ervaring of we u kunnen ondersteunen? Bel ons, we denken graag vrijblijvend met u mee.

Regelmatige werkzaamheden

Verzorgen bouwplan woningen
Voor diverse opdrachtgevers met nieuwbouwplannen begeleidden wij het bouwplan. Vaak start dat met het nagaan of de nieuwbouwplannen passen binnen het woningbouwcontingent van de betreffende gemeente. Als dit zo was, werden onder onze coördinatie de nodige onderzoeken uitgevoerd, zoals bodemonderzoek (schoongrondverklaring) en archeologisch onderzoek. Daarnaast keken we naar de geluidsnormering van het wegverkeer rondom de te bouwen woning(en), toetsten we of de locatie voldoet aan de milieuzonering en of het past binnen geldende flora- en faunaregels.

Gebruik vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen
Het komt steeds vaker voor dat bedrijfsgebouwen hun functie verliezen. Vooral bij agrarische bedrijfsgebouwen ontstaat dan vaak de vraag of het gebouw kan worden aangewend als woonbestemming. In het recente verleden hebben we vooral veel agrarische bedrijfsgebouwen begeleid naar de (wettelijke) transformatie van een woonhuis en/of bedrijfsbestemming.

‘Ruimte voor ruimte’-plannen
We hebben al een groot aantal ‘ruimte voor ruimte’-plannen gerealiseerd. Hierbij worden bedrijfsgebouwen in landelijk gebied afgebroken. In ruil hiervoor mogen binnen de gemeentegrenzen op een andere plaats woningen worden gerealiseerd als compensatie.

Uitbreiding bedrijfsbebouwing in landelijk gebied
Je zal maar een bedrijfspand hebben in landelijk gebied en uit je jasje groeien. Uitbreiding is dan volgens de regels niet mogelijk, maar verhuizing is vanuit uw perspectief onbespreekbaar. Meerdere malen hebben we met dit bijltje gehakt en er toch voor gezorgd dat de betreffende locatie uitgebreid mocht worden. Het gaat dan met name om een goede onderbouwing en het juist aanvliegen van motivering.

Realiseren zorgwoningen en gebouwen voor zorgverlening
Op flink wat plaatsen zijn bestemmingsplannen gemaakt voor zorgvoorzieningen, zoals Woonzorgcomplexen, zorgboerderijen, zorgkwekerijen, zorgwoningen, etc. Deze specifieke materie vraagt om inzicht in actuele ontwikkelingen op dit gebied.