Omgevingsdialoog

Tot nu toe ging het zo: Een nieuw ruimtelijke plan werd uitgewerkt, voorgelegd aan de gemeente en pas na het  bereiken van overeenstemming, aan de omgeving gepresenteerd.

Dit verandert!
Gemeentes willen dat ruimtelijke plannen eerst worden besproken met de omgeving. Daarna bepaalt de gemeente haar standpunt.

Wie doet het?
De initiatiefnemer (ontwikkelaar, bouwer) van het plan, niet de gemeente.

Hoe doe je het?
Dat verschilt per initiatief. Maatwerk is vereist! Wij hebben ervaring met het opzetten en uitvoeren van omgevingsdialogen. Kom eens vrijblijvend langs.