Juridisch Planologisch Adviesbureau R3

De juridische wereld rondom planologische vraagstukken is ondoorzichtig. Vaak kunnen zaken niet, die naar mijn visie wel kunnen. Soms heel eenvoudig, meestal met een hele kleine aanpassing. Het viel mij op dat dit in veel gevallen niet gebeurde. Dat was voor mij de reden om Juridisch Planologisch Adviesbureau R3 op te richten. Er kan veel meer dan veel zakelijke en particuliere partijen weten. We helpen onze opdrachtgevers daarin graag. Enthousiast, betrokken en hands-on. We leggen in heldere taal uit wat er gevraagd wordt en hoe we het voor u kunnen oplossen. Klantgericht, helder en enthousiast, zo kun je Juridisch Planologisch Adviesbureau R3 het beste omschrijven.

De voordelen van Juridisch Planologisch Adviesbureau R3 op een rij:

  • Academische kennis
  • Jarenlange ervaring
  • Gesprekspartner op niveau
  • Adequate advisering over haalbaarheid plannen
  • Ruime ervaring met bestuursrechtelijke procedures
  • Professionele aanpak

Wilt u een keer kennismaken, of loopt u planologisch ergens tegenaan of twijfelt u, of u er mee te maken krijgt? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak. We helpen u graag verder. Juridisch Planologisch Adviesbureau R3 is uw deskundige partner op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

mr. D.N.J. (Dick) van Horssen