Een hernieuwde aanpak: hulp bij het houden van een omgevingsdialoog

Tijden veranderen, gemeenten zien graag dat ruimtelijke plannen eerst worden besproken met de omgeving, waarna de gemeente pas haar standpunt bepaalt. 

Een omgevingsdialoog kan dan ook worden gezien als een fatsoensnorm, waarbij het initiatief niet vanuit de gemeente komt, maar vanuit de ontwikkelaar, bouwer. 

Door het dialoog tijdig te houden zorgt dit  ervoor dat bezwaren of wensen van betrokkenen en omwonenden in een vroegtijdig stadium in uw project worden aangekaart en niet in soms jarenlange procedures bij  gemeenten worden uitgevochten. 

De manier waarop het dialoog wordt gehouden verschilt per initiatief, maatwerk is vereist!

Wij hebben ervaring met het opzetten en uitvoeren van omgevingsdialogen. Kom eens vrijblijvend langs.