Ruimtelijke onderbouwing van uw bouwplan

Als u een bouwplan wilt realiseren is het goed mogelijk dat de gemeente als voorwaarde stelt dat u voor het bouwplan een ruimtelijke onderbouwing moet opstellen. Uiteraard kunnen we dit geheel voor u verzorgen.

Omvang ruimtelijke onderbouwing
Een ruimtelijke onderbouwing is in feite een uitgebreide beoordeling van de haalbaarheid van een bouwplan. In een onderbouwing komen onder andere de volgende aspecten aan de orde:

  • stedenbouwkundige aanvaardbaarheid
  • ruimtelijke regels van gemeente, provincie en rijk
  • verkeersaspecten
  • milieuaspecten (zaken als geluid, geur, bodem, externe veiligheid en luchtkwaliteit)
  • cultuurhistorie (archeologie)
  • natuur en landschap (flora en fauna)
  • economische uitvoerbaarheid
Wij maken zeer regelmatig degelijke ruimtelijke onderbouwingen. We hebben alle nodige kennis hier voor in huis en kunnen snel en adequaat handelen, waardoor de uitvoering van uw bouwplan niet onnodig vertraging oploopt.

U kunt altijd vrijblijvend een afspraak met ons maken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn.