Regels beheersen de samenleving

Wat u hier ook van vindt, het is -zeker in Nederland- wel het geval. Als u gaat verbouwen, bouwen of ontwikkelen is de kans groot dat regels verhinderen dat u uw plannen kunt uitvoeren. Gemeenten verlenen niet altijd een omgevingsvergunning.

Geen vergunning
Als bij uw bouwplan de omgevingsvergunning wordt geweigerd. Of als u een dwangsom opgelegd krijgt, omdat u een pand anders gebruikt dan volgens de gemeente is toegestaan, zijn er mogelijkheden om dat aan te vechten. Tegen overheidsbesluiten staat in de regel bezwaar en beroep open. Daarnaast kunt u veelal ook voordat een besluit wordt genomen uw mening geven door het indienen van een zienswijze of bedenking.

Wij adviseren in rechtsbeschermingskwesties. De aanwezige kennis en jarenlange ervaring staat borg voor een adequaat advies. Wij kunnen uw belangen behartigen tot en met gerechtelijke procedures bij rechtbanken en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wilt u meer weten, of speelt er iets, bel ons voor een vrijblijvend advies. In een gesprek laten we graag zien wat de mogelijkheden zijn en hoe we u zouden kunnen bijstaan.