Opstellen (voorontwerp)bestemmingsplan

Wanneer uw bouwplan afwijkt van het geldende bestemmingsplan dan is het goed mogelijk dat de gemeente eist dat u zelf een (voorontwerp)bestemmingsplan laat maken. Uiteraard kunnen wij dit bestemmingsplan voor u maken.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en maken van bestemmingsplannen voor één of enkele bouwpercelen. Deze bestemmingsplannen bestaan uit een verbeelding (digitale plankaart), bouw- en gebruiksregels en gaat vergezeld van een toelichting op het plan.

Heeft u de eis ontvangen om een (voorontwerp)bestemmingsplan te maken en wilt u een indicatie van de kosten en de termijn waarbinnen dat kan? Bel ons voor een vrijblijvende opgave. We kijken graag met u mee en kunnen u een goede indicatie geven van de kosten en de ingeschatte doorlooptijd.