Het is er dan toch van gekomen: de  Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden

Op 1 januari 2024 is de  de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. De komst van deze nieuwe wet betekent dat er veel is veranderd. Zo worden er in de nieuwe wet 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld.
 
Het omgevingsrecht bestond uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Al deze verschillende wetten hadden allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving was hierdoor vaak ingewikkeld geworden, daardoor duurde het bijvoorbeeld lang om een project te kunnen starten.
 

-  De omgevingswet is één wet in plaats van 26 losse wetten
- Van 5000 wetsartikelen naar 350
- Van 120 Algemene maatregelen van bestuur naar 4
- Er is 1 wet voor de gehele leefomgeving
- De wet maakt het mogelijk lokale problemen ook lokaal op te lossen
- De wet maakt van meerdere bestemmingsplannen 1 omgevingsplan