Definitieve  datum inwerkingtreding Omgevingswet:  
1 januari 2024

Het is nu dan toch definitief:

Op 1 januari 2024 treedt de  de nieuwe Omgevingswet in werking. Dit lijkt nog ver weg, maar de komst van deze nieuwe wet betekent dat er veel gaat veranderen. Zo worden er in de nieuwe wet 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld.
 
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Al deze verschillende wetten hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is hierdoor vaak ingewikkeld geworden, daardoor duurt het bijvoorbeeld langer om een project te kunnen starten.
 
Het doel van het Kabinet is om het omgevingsrecht makkelijker te maken door alle regelingen samen te voegen in 1 Omgevingswet:
-  De omgevingswet gaat van 26 losse wetten naar 1
- Van 5000 wetsartikelen naar 350
- Van 120 Algemene maatregelen van bestuur naar 4
- Er is 1 wet voor de gehele leefomgeving
- De wet maakt het mogelijk lokale problemen ook lokaal op te lossen
- De wet maakt van meerdere bestemmingsplannen 1 omgevingsplan
 
Maar wat betekenen deze veranderingen voor u?
 
Allereerst verplicht de nieuwe Omgevingswet gemeenten om een omgevingsvisie te maken. In deze omgevingsvisie wordt er rekening gehouden met de verschillende belangen in een bepaald gebied. Maar wat als uw plannen afwijken van deze omgevingsvisie?

 Mocht u uw project nog willen starten voor het in werking treden van de Omgevingswet, met vragen zitten of plannen die afwijken van de omgevingsvisie, adviseren wij u graag.

Een nadere toelichting  over onze werkzaamheden met betrekking tot de Omgevingswet treft u onder het tabje 'Omgevingswet'.